Usługi

Kto i na jakich zasadach może założyć agencję ochrony?

Rozmaite firmy ochroniarskie czy dokładniej rzecz ujmując agencje ochrony osób i mienia wyrosły ostatnio jak przysłowie grzyby pod deszczu. Wobec czego warto zastanowić się nad tym, czy każdy może taką działalność prowadzić i czy założenie tego typu agencji jest w istocie tak proste, jak mogłoby się z pozoru wydawać.

Na jakich zasadach wydaje koncesję?

Przy zakładaniu agencji ochrony osób i mienia musimy spełnić wszelkie wymogi, z jakich należy wywiązać się przy zakładaniu każdej innej działalności gospodarczej. Jednak to nie wszystko. Ochrona osób i mienia jest bowiem instytucją specyficzną. W związku z tym konieczne jest również posiadanie specjalnej koncesji. Koncesja ta w szczegółowy sposób określa, jakie mogą być formy wprowadzenie tego typu usług, jak również jaki może być ich zakres. Z koncesją sprawa jest dyskusyjna.

Istnieją bowiem pewne firmy, zajmujące się ochroną, które jej nie posiadają i w istocie posiadać jej nie muszą. Dotyczy to przede wszystkim tych firm, które zajmują się tylko i wyłącznie zapieczeniem technicznym określonych obiektów (zajmujących się przykładowo montażem sytemu monitoringu, sytemu zapieczeń alarmowych, jego serwisowaniem oraz ewentualną naprawą). Koncesja nie jest także konieczna w przypadku firm ochroniarskich zajmujących się ochroną osób i mienia nie objętego obowiązkowego ochrona. Spis osób i mienia objętego obowiązkową ochroną znajduje się w ewidencji prowadzonej przez wojewodę.

Kto wydaje koncesję?

Jak już zostało wspomniane profesjonalna ochrona osób i mienia wymaga posiadania koncesji. Kto i na jakich zasadach udziela tego typu koncesji. Koncesja jest udzielana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ubiegać się o nią może osoba, posiadająca licencję ochrony fizycznej drugiego stopnia bądź licencję pracownika zapieczeń technicznych (również drugiego stopnia). Jeśli dany przedsiębiorca nie posiada owej licencji to powinien posiadać jego wspólnik lub ewentualnie pełnomocnik. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przed wydaniem owej koncesji ma prawo, a nawet obowiązek do zasięgnięcia opinii u komendanta policji.

Więcej na temat ofert agencji znajdziesz w kategorii ochrona osób i mienia