Usługi

Technologia rfid zyskuje na znaczeniu

Szerokie możliwości dawane przez technologię rfid przekładają się na widoczny wzrost jej popularności. Korzystają z niej między innymi producenci i sprzedawcy, rolnicy, sportowcy, podmioty działalności gospodarczej. Życie w globalnej wiosce wymaga sprawnej kontroli nad transportem czy przemieszczaniem się ludzi. Technologia rfid jest tu bardzo pomocna, ponieważ usprawnia lokalizowanie przedmiotów czy chociażby ruch pracowników po siedzibie firmy.

Znacznik rfid kontra kod kreskowy

Porównanie tak zwanych tagów rfid z kodami kreskowymi wychodzi zdecydowanie na niekorzyść tych ostatnich. Nie mają one możliwości zdalnego namierzania produktów, reagowania na różne zdarzenia, nie mówiąc już o gromadzeniu danych. Te i wiele innych zadań wypełnia natomiast znacznik rfid. Przykładem jego pozytywnego wpływu na wydajność pracy jest usprawnienie procesu skanowania sprzedawanych towarów. Jeżeli są one opatrzone wyłącznie kodem kreskowym, pracownik musi go znaleźć, a następnie przyłożyć do odpowiedniego czytnika. Technologia rfid tego nie wymaga, wystarczy jeżeli przedmiot znajdzie się w zasięgu działania anteny. Jej parametry dostosowuje się indywidualnie do potrzeb użytkownika. Przy sklepowej kasie czytnik powinien reagować wyłącznie na fale elektromagnetyczne chipów znajdujących się bezpośrednio przy nim. Nie trzeba natomiast szukać znacznika, to wielkie ułatwienie w stosunku do kodów kreskowych. Podobny mechanizm działa w przypadku kart udostępnianych pracownikom. Jednak obsługa parkingu wymaga zastosowania nieco większych odległości. W ten sposób usprawnia się podnoszenie szlabanu i nie wstrzymuje ruchu.

Najmocniejsze aspekty technologii rfid

Technologia rfid udoskonalana jest od kilku dekad. W tym czasie poczyniono postępy, które współcześnie usprawniają wiele ludzkich działań. Przede wszystkim umożliwiają kontrolę wytworzonych dóbr. Pomaga to nie tylko w uniknięciu ich kradzieży, ale również w sprawnym transporcie i zarządzaniu asortymentem. Godny podkreślenia jest fakt, że czytnik rfid jest w stanie lokalizować nawet kilkadziesiąt przedmiotów jednocześnie. Zeskanowanie ich kodów kreskowych zajęłoby znacznie więcej czasu. Można zatem mówić o wydajniejszym wykonywaniu obowiązków przez pracowników. Co więcej, wykorzystanie nowoczesnej technologii rfid przekłada się na ograniczenie zatrudnienia, a co za tym idzie mniejsze wydatki z tym związane. W wielu miejscach, gdzie jeszcze niedawno potrzebny był pracownik, obecnie jego zadania wykonuje czytnik reagujący na fale radiowe emitowane przez chip.

Comment here